INFORMACJA

Nie jesteś zalogowany. Przejdź na stronę główną aby zalogować się.


STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ


 1. System dostępny pod adresem http://zezwolenia.szwaderki.pl/ oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 3 dni, 8 dni, 15 dni, 3 miesiące, rok kalendarzowy. E-zezwolenie można zakupić na jedno łowisko ogólnie udostępnione, wszystkie łowiska ogólnie udostępnione lub łowisko specjalne w ramach wód na których gospodarkę rybacką prowadzi Gospodarstwo Rybackie Szwaderki. Obowiązują następujące typy e-zezwoleń: w dzień tylko z brzegu lub z lodu; w dzień z łodzi, z brzegu i z lodu; w nocy tylko z brzegu.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki.
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską lub (w przypadku obcokrajowców) z paszportem.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU).
  1. Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  3. Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 6. W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. Kartą płatniczą
  2. Przelewem elektronicznym
  3. Przelewem tradycyjnym
 7. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 8. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź stan transakcji].
 9. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie w sekcji [Moje zezwolenia] znajduje się link umożliwiający przejście do szczegółów E-zezwolenia oraz jego pobranie w formie pliku PDF i wydruk. Jednocześnie na adres e-mail przypisany do konta wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępne jest E-zezwolenia na połów ryb w formie pliku PDF - które należy wydrukować.
 10. Polityka zwrotów – zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy zezwolenie nie zostało jeszcze wygenerowane (tj. otworzone lub pobrane), w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Sp. z o.o. (Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek) lub drogą mailową na adres kontakt@szwaderki.pl.
 11. Polityka modyfikacji danych na e-zezwoleniu – zakupione e-zezwolenie podlega możliwości modyfikacji zawartych na nim danych jedynie w przypadku gdy zezwolenie nie zostało jeszcze wygenerowane (tj. otworzone lub pobrane) oraz gdy modyfikacja ta nie skutkuje zmianą ceny zezwolenia (zgodnie z aktualnym cennikiem). W przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości modyfikacji danych na zakupionym e-zezwoleniu. Modyfikacji danych na zezwoleniu można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Sp. z o.o. (Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek) lub drogą mailową na adres kontakt@szwaderki.pl.
 12. Polityka reklamacji- zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji w sytuacji gdy połów ryb był niemożliwy z przyczyn zależnych od Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Sp. z o.o.. Reklamacji można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Sp. z o.o. (Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek) lub drogą mailową na adres kontakt@szwaderki.pl.
 13. Dane osobowe przechowywane w systemie E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po zalogowaniu na stronie http://zezwolenia.szwaderki.pl w zakładce [Edycja danych].
 14. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11. Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. , zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000038228, REGON 510256489, NIP 7391000188, kapitał zakładowy: 60 060,00 PLN.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o., Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem www.szwaderki.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.
STRONA GŁÓWNA